29 maja 2016
  

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA


,,Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym,
a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło
do Niego Dwunastu mówiąc: Odpraw tłum; niech idą
do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie
i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł
do nich: Wy dajcie im jeść! Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy
i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi.
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu! Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.
Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.''


(Łk 9,11b-17)